Polityka prywatności i Cookies

Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Uprzejmie przypominamy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Hiper Glazur Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Świerczewska 47, Polska, Spółka posiada numer NIP: 8522335488 i REGON: 812371475. Spółka zarejestrowana jest w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem000003082

W przypadku pytań i wątpliwości, można skontaktować się z nami:
- listownie: ul. Świerczewska 47, 71-066 Szczecin
- e-mailem na adres: iodo@hiperglazur.pl

Od 25 maja 2018 roku przysługuje Państwu prawo dysponowania swoimi danymi osobowymi a w szczególności:

 1. prawo dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora,
 2. prawo do sprostowania i poprawiania danych osobowych,
 3. prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych i ich usunięcia (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
 4. prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz
 5. prawo do przenoszenia danych,
 6. jeżeli przetwarzanie danych budzi Twoje wątpliwości, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ponadto w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, która w każdej chwili może być przez Państwa wycofana.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Drogi Kliencie, Twoje dane przetwarzane są w następujących celach związanych z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego www.hiperglazur.pl:

 1. wykonania umowy sprzedaży w związku z zamówieniem złożonym w Sklepie Internetowym, w tym dostarczenia zamówionego towaru na wskazany adres (w tym celu Spółka przekazuje Państwa dane osobowe również podmiotom prowadzącym usługi pocztowe i kurierskie, o czym będą Państwo informowani przy każdym zamówieniu),
 2. gdy chcą Państwo otrzymać fakturę VAT, otrzymane od Państwa dane będą przetwarzane również w tym celu,
 3. w celach marketingowych, realizowanych na podstawie dobrowolnej i dodatkowej zgody za pomocą wiadomości wysyłanych na Twój adres e-mail (newsletter),
 4. udostępnienie nam adresu e-mail oraz numeru telefonu, umożliwia bezpośrednie przekazywanie informacji o ofertach i promocjach obowiązujących aktualnie w Sklepie Internetowym.

Wszelkie dane, które Państwo udostępniają w związku z zamówieniami składanymi w Sklepie Internetowym są zawsze dobrowolne, lecz niezbędne dla skutecznego wykonania zawartej umowy sprzedaży.

Wyrażenie zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Państwa adres e-mail stanowi podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych w oparciu o art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Państwa dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, jak również na podstawie Państwa zgody.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych może wynikać również z prawnie uzasadnionych interesów Administratora takich jak:

 1. windykacja należności,
 2. prowadzenie postępowań sądowych oraz rozstrzygania sporów w drodze polubownej (arbitraż, mediacja)

Komu możemy przekazywać Państwa dane?

 1. w przypadku dokonywanych zakupów w Sklepie Internetowym w celu doręczenia Państwu zamówionych produktów, Spółka powierza Państwa dane w niezbędnych zakresie (adres doręczenia, numer telefonu) podmiotom realizującym usługi kurierskie i pocztowe oraz operatorom płatności dostępnych na naszej stronie w celu uiszczenia należności przysługującej w związku z dokonanym zakupem,
 2. kancelariom prawnym, którym Spółka zleciła prowadzenie postępowań,
 3. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane mogą być przekazane do państwa trzeciego (m.in. USA) w związku z:

 1. prowadzonymi działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook),
 2. wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących do analizy zachowań użytkowników oraz personalizacji zawartości stron internetowych, w szczególności takich jak Google Analytics,

Okres przez jaki przetwarzamy Państwa dane osobowe:

 1. okres niezbędny do obsługi konta w Sklepie Internetowym,
 2. okres odpowiadający długości terminu przedawnienia roszczeń związanych z zakupionym towarem oraz terminom zgłoszenia reklamacji produktu, nie dłużej niż 3,5 roku,
 3. okres na jaki została udzielona zgoda,
 4. okres niezbędny dla wykonania obowiązków rachunkowych i podatkowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.

 

Pliki Cookies

Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka (cookies), które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony. Umożliwi to lepsze działanie funkcjonalności dot. profilu zarejestrowanego użytkownika, jak również przedstawienie ofert oraz treści odpowiadających Twoim oczekiwaniom. Ponadto pliki cookies przyczyniają się do usprawnienia funkcjonalności strony internetowej i wykorzystywane są do celów analitycznych i statycznych (przeglądania artykułów i produktów dostępnych na stronie Administratora).Uprzejmie informujemy, iż w zakresie działalności promocyjnej i marketingowej współpracujemy z innymi podmiotami, pliki cookie mogą pochodzić również od tych podmiotów.

 

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.) oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r. nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 r. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium