Regulamin

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO (obowiązuje od 01 stycznia 2023 roku) www.otolazienki.com

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.otolazienki.com

Właścicielem sklepu internetowego jest Hiper Glazur Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Świerczewska 47, Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000030824, REGON: 812371475, NIP: 8522335488, zwany także zamiennie „Usługodawcą”.

 

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

Numer telefonu Infolinii Konsumenckiej: +48 500 112 115 (pon.-piąt. w godz. 08.00-16.00)

Adres poczty elektronicznej: kontakt@otolazienki.com

 

ADRES DO KORESPONDENCJI:

Hiper Glazur Spółka z o.o.

Świerczewska 47, 71-066 Szczecin, Polska

 

 

 • §1 Definicje
 1. Regulamin– niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną(tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).
 2. Klient (Kupujący)– osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
 3. Przedmiot transakcji- towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
 4. Towar– rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 5. Produkt– towary prezentowane w Sklepie Internetowym.
 6. Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
 7. Sklep Internetowy– serwis internetowy dostępny pod adresem www.otolazienki.com, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
 8. Strona– Usługodawca i Klient.
 9. Strona Sklepu– każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.otolazienki.com
 10. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

 • §2 Zasady ogólne
 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Uprzejmie przypominamy, że zdjęcia prezentowane na stronach sklepu mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistego wyglądu produktu. Kolory przedmiotów mogą się różnić ze względu na ustawienia komputera i monitora (np. nasycenie kolorów).

 

 • §3 Składanie zamówień
 1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej są cenami brutto podanymi w walucie złoty polski, zawierającymi podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.
 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną lub mailową są możliwe wyłącznie w godzinach podanych na witrynie Sklepu Internetowego.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia. Sklep nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niedostarczenia przesyłki przez dostawców, spowodowanego podaniem przez Klienta błędnych, niekompletnych lub fałszywych danych dotyczących adresu dostawy. Sklep nie ma obowiązku weryfikacji danych osobowych podawanych przez Klienta podczas składania zamówienia. Podanie błędnego bądź fałszywego adresu e-mail oraz numeru telefonu uniemożliwia kontakt Sklepu z Klientem, związany z realizacją zamówienia.
 6. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.
 7. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej.
 8. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 9. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 10. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 11. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem zaksięgowaniu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem, płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.

 

 • §4 Koszty i termin wysyłki
 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w sklepie stacjonarnym Sprzedającego, adres ul. Świerczewska 47, 71-066 Szczecin
 3. Przesyłka nadawana jest zgodnie z terminem podanym na stronach serwisu (zwykle 1-10 dni roboczych). Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy przewoźnika zgodny z wybraną metodą wysyłki (zwykle 1 dzień roboczy). Jest to orientacyjny czas dostawy. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
 4. Dopuszcza się zmianę terminu realizacji zamówień w przypadkach niezależnych od Sklepu. W szczególności dotyczy to towarów spersonalizowanych lub towarów sprowadzanych przez importerów z uwagi na fakt, iż uzupełnienie ciągle rotujących produktów w magazynie sklepu uzależnione jest od stanów magazynowych importerów. W przypadku braku towaru w magazynie, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie przez Sklep.

Zwraca się uwagę, że dni wolne od pracy (soboty, niedziele, święta) oraz okresy szczególne w roku (tzw. długie weekendy, zakończenie roku, okresy bezpośrednio poprzedzające Święta Wielkanocne oraz Boże Narodzenie) wydłużają efektywny czas oczekiwania na zamówiony towar. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 1. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili poprzez koszyk zamówienia.

 

 • §5 Płatności
 1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).
 2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (nazwa systemu) lub przelewem na konto bankowe sklepu.
 3. Podmiotem świadczącym usługę płatności elektronicznych jest AutoPay S.A.
 4. Usługodawca umożliwia uiszczenie ceny w szczególności w następujący sposób:
 • pobranie przy odbiorze towaru (gotówką lub kartą płatniczą),
 • BLIKiem,
 • przelewem błyskawicznym,
 • przelewem tradycyjnym
 • obsługiwane karty płatnicze (Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic).
 1. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.
 2. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

 • §6 Odbiór towaru
 1. Dostawy realizowane są jedynie na terytorium Polski.
 2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
 3. Nawet w przypadku, gdy opakowanie odebranej przesyłki nie nosi znamion uszkodzenia, zaleca się przeprowadzenie kontroli zawartości odebranej przesyłki pod kątem zgodności stanu ilościowego. Sprawdzenia należy dokonać niezwłocznie i poinformować Sprzedającego o ewentualnych brakach w rozsądnym terminie licząc od dnia odbioru przesyłki.
 4. Po wygenerowanie listu przewozowego przesyłamy numer do śledzenia przesyłki. Umożliwiamy Klientowi śledzenie statusu swojej paczki i podjęcie działań w przypadku problemów z doręczeniem przesyłki. Brak reakcji na awizo lub na inny status informujący Klienta o konieczności podjęcia działania z jego strony, może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu niedostarczenia przesyłki.

 

 • §7 Odstąpienie od umowy. Pouczenie.
 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny.
 2. W celu wykonania przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy należy poinformować Sprzedającego poprzez złożenie oświadczenia (np. za pomocą poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej) o decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Konsument może w tym celu skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy lub w innej pisemnej formie zgodnej z prawem, w tym poprzez skorzystanie z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Do zachowania okresu odstąpienia od umowy wystarczy przesłanie Sprzedającemu informacji o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy przed upływem okresu odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

 

KLIKNIJ ABY POBRAĆ: FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej formie niż pisemna.
 2. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił, na własny koszt i ryzyko.
 3. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Towar należy odesłać na adres:

MAGAZYN GŁÓWNY

Hiper Glazur Spółka z o.o.

ul. Świerczewska 47, 71-066 Szczecin

Z DOPISKIEM: ZWROT TOWARU - SKLEP INTERNETOWY OTOLAZIENKI.COM 

 1. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 2. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedający obowiązany jest dokonać niezwłocznego zwrotu wszystkich płatności Klienta, które otrzymał, włącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, które związane są z faktem wyboru przez Klienta innego rodzaju dostawy niż oferowana przez nas, najkorzystniejsza dostawa standardowa) nie później niż w ciągu 14 dni od dnia wpłynięcia do nas informacji od Konsumenta o odstąpieniu od niniejszej umowy. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku zwrotu zapłaty za transakcję dokonaną kartą płatniczą zwrot następuje na rachunek bankowy przypisany do danej karty płatniczej.
 3. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Zwrotom nie podlegają produkty nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Klienta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (towary spersonalizowane na życzenie Klienta).
 5. Przepisy niniejszego §7 stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

 • §8 Uprawnienia Klientów

 

 1. W razie braku zgodności towaru z umową Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Sprzedający ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedającego, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
 3. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 4. Sprzedający może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub przedsiębiorca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 5. Sprzedający dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedający został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedający.
 6. Konsument udostępnia Sprzedającemu towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedający odbiera od Konsumenta towar na swój koszt.
 7. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, Sprzedający demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
 8. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.
 9. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
 • Sprzedający odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów,
 • Sprzedający nie doprowadził towaru do zgodności z umową poprzez naprawę lub wymianę towaru,
 • brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową,
 • brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony polegających na żądaniu naprawy lub wymiany towaru,
 • z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 1. Sprzedający zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 2. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
 3. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
 4. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca towar Sprzedającemu na jego koszt. Sprzedający zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 5. Sprzedający dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Przedsiębiorcy za wady fizyczne i prawne rzeczy (rękojmia) na zasadach określonych w art. 556 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 7. W przypadku reklamacji otrzymanego produktu na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny przysługuje jedno z poniższych rozwiązań:
 • wymiana towaru na wolny od wad (art. 561 § 1);
 • nieodpłatna naprawa towaru (art. 561 § 1);
 • obniżenie ceny towaru (art. 560 § 1);
 • odstąpienie od umowy i zwrot ceny towaru (art. 560 § 1).
 1. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 2. Zawarte w dziale II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny przepisy dotyczące konsumenta, z wyjątkiem art. 558 § 1 zdanie drugie, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

KLIKNIJ ABY POBRAĆ: FORMULARZ REKLAMACJI

 

FORMULARZ WYSTARCZY PRZESŁAĆ E-MAILEM NA ADRES: kontakt@otolazienki.com

LUB LISTOWNIE NA ADRES:

Hiper Glazur Spółka z o.o.

Świerczewska 47, 71-066 Szczecin, Polska

Z DOPISKIEM: REKLAMACJA - SKLEP INTERNETOWY OTOLAZIENKI.COM 

 • §9 Procedura reklamacyjna

 

 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 2. Jeżeli Kupującym jest Konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.
 3. Z zastrzeżeniem pkt 6 na ustosunkowanie się do złożonej reklamacji dla działu reklamacyjnego przewidziany jest termin 30 dni.
 4. W sprawach szczególnie trudnych, wymagających współpracy kilku właściwych merytorycznie jednostek organizacyjnych Sprzedawcy lub istnieje konieczność:
 • uzyskania informacji od osób trzecich;
 • uzyskania od Klienta dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów;
 • dokonania weryfikacji lub pozyskania szczególnych danych;
 • przekazania zgłoszenia do podmiotu zewnętrznego powiązanego z produktem, dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu rozpatrywania reklamacji.

Konsument jest informowany przed upływem 30 dniowego terminu o przyczynie wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji i przewidywanego terminu odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego oraz o okolicznościach, które mają zostać ustalone w wydłużonym terminie.

Reklamacjom nie podlegają towary:

 • z zerwanymi etykietami (brak możliwości identyfikacji towaru);
 • zużyte lub uszkodzone (z wyłączeniem reklamacji potwierdzonych protokołem szkody wystawionym przez firmę kurierską);
 • produkty / urządzenia, które były niewłaściwie użytkowane lub przechowywane, w szczególności niezgodnie z przeznaczeniem lub użytkowane w sposób niezgodny z opisem zawartym na produkcie / urządzeniu lub na ulotce dołączonej do produktu / urządzenia.
 1. Reklamacje jakościowe należy składać niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia budzącego zastrzeżenia, nie później jednak niż w terminie 3 dni od wejścia w posiadanie towaru lub od dnia uzyskania przez Klienta informacji o zdarzeniu.
 2. Reklamacje ilościowe należy zgłosić niezwłocznie po stwierdzeniu rozbieżności, nie później jednak niż 3 dni od potwierdzenia otrzymania przesyłki.
 3. W razie przesłania rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W takim przypadku warunkiem koniecznym do rozpatrzenia sprawy jest potwierdzenie reklamacji protokołem szkody wystawionym przez firmę kurierską.
 4. Konsument zobowiązany jest dostarczyć towar oraz wszystkie niezbędne dane do rozstrzygnięcia reklamacji, o których mowa w pkt 6, w terminie do 7 dni od momentu wysłania prośby przez dział reklamacyjny.
 5. Brak informacji zwrotnej w terminie określonym w pkt 11 może wydłużyć czas rozpatrywania reklamacji określonego w pkt 5 lub spowodować odrzucenie roszczeń Klienta jako niezasadne.
 6. Reklamowany lub zwracany towar przez Klienta powinien zostać właściwie zabezpieczony przed ewentualnymi dodatkowymi uszkodzeniami mogącymi powstać podczas transportu. Brak właściwego zabezpieczenia może skutkować odmową przyjęcia przesyłki do reklamacji.
 7. Złożenie reklamacji oznacza, iż Konsument wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia sprawy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.). Klient ma prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania.
 8. Dokonanie przez Klienta zgłoszenia reklamacyjnego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 9. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

 • §10 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Uprzejmie przypominamy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowe Hiper-Glazur Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Świerczewska 47, Polska, Spółka posiada numer NIP: 8522335488 i REGON: 812371475. Spółka zarejestrowana jest w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000003082.

Dane osobowe, o których mowa, to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą, tj. takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie cechy takiej jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jednej bądź kilku cech określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Usługodawca przetwarza Dane osobowe, osób których dotyczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie.

W przypadku pytań i wątpliwości, można skontaktować się z nami:
- listownie: ul. Świerczewska 47, 71-066 Szczecin
- e-mailem na adres: iodo@hiperglazur.com

Od 25 maja 2018 roku przysługuje Państwu prawo dysponowania swoimi danymi osobowymi a w szczególności:

 • prawo dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora,
 • prawo do sprostowania i poprawiania danych osobowych,
 • prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych i ich usunięcia (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz
 • prawo do przenoszenia danych,
 • jeżeli przetwarzanie danych budzi Twoje wątpliwości, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ponadto w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, która w każdej chwili może być przez Państwa wycofana.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Drogi Kliencie, Twoje dane przetwarzane są w następujących celach związanych z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego www.otolazienki.com:

 1. wypełniania zobowiązań Usługodawcy, w szczególności reklamacyjnych dotyczących zawartych za pośrednictwem Sklepu Internetowego umów,
 2. sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Sklepu Internetowego oraz zapewniania bezpieczeństwa korzystania z niego, w tym dla ujawniania nadużyć i dokonywania analiz,
 3. wykonania umowy sprzedaży w związku z zamówieniem złożonym w Sklepie Internetowym, w tym dostarczenia zamówionego towaru na wskazany adres (w tym celu Spółka przekazuje Państwa dane osobowe również podmiotom prowadzącym usługi pocztowe i kurierskie, o czym będą Państwo informowani przy każdym zamówieniu),
 4. rejestracji w Sklepie Internetowym,
 5. gdy chcą Państwo otrzymać fakturę VAT, otrzymane od Państwa dane będą przetwarzane również w tym celu,
 6. w celach marketingowych, realizowanych na podstawie dobrowolnej i dodatkowej zgody za pomocą wiadomości wysyłanych na Twój adres e-mail (newsletter),
 7. udostępnienie nam adresu e-mail oraz numeru telefonu, umożliwia bezpośrednie przekazywanie informacji o ofertach i promocjach obowiązujących aktualnie w Sklepie Internetowym.

Wszelkie dane, które Państwo udostępniają w związku z zamówieniami składanymi w Sklepie Internetowym są zawsze dobrowolne, lecz niezbędne dla skutecznego wykonania zawartej umowy sprzedaży.

Wyrażenie zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Państwa adres e-mail stanowi podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych w oparciu o art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Państwa dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, jak również na podstawie Państwa zgody.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych może wynikać również z prawnie uzasadnionych interesów Administratora takich jak:

 1. windykacja należności,
 2. prowadzenie postępowań sądowych oraz rozstrzygania sporów w drodze polubownej (arbitraż, mediacja)
 1. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy,
 2. prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Usługodawcę lub przez stronę trzecią, którymi są operatorzy płatności elektronicznych lub inne realizowane w związku z funkcjonalnością Sklepu Internetowego.

 

Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowany do czego wykorzystywane są informacje o zakupach, działaniach w kanałach sprzedaży Usługodawcy (IP komputera, pliki cookie, preferowane sposoby zakupu), dane socjogeograficznych (np. płeć, wiek, dochody, miejsce zamieszkania) w celu dostosowania informacji marketingowych do indywidualnych preferencji.

 

Komu możemy przekazywać Państwa dane?

 1. w przypadku dokonywanych zakupów w Sklepie Internetowym w celu doręczenia Państwu zamówionych produktów, Spółka powierza Państwa dane w niezbędnych zakresie (adres doręczenia, numer telefonu) podmiotom realizującym usługi kurierskie i pocztowe oraz operatorom płatności dostępnych na naszej stronie w celu uiszczenia należności przysługującej w związku z dokonanym zakupem,
 2. kancelariom prawnym, którym Spółka zleciła prowadzenie postępowań,
 3. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane mogą być przekazane do państwa trzeciego (m.in. USA) w związku z:

 1. prowadzonymi działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook),
 2. wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących do analizy zachowań użytkowników oraz personalizacji zawartości stron internetowych, w szczególności takich jak Google Analytics,

Okres przez jaki przetwarzamy Państwa dane osobowe:

 1. okres niezbędny do obsługi konta w Sklepie Internetowym,
 2. okres odpowiadający długości terminu przedawnienia roszczeń związanych z zakupionym towarem oraz terminom zgłoszenia reklamacji produktu, nie dłużej niż 3,5 roku,
 3. okres na jaki została udzielona zgoda,
 4. okres niezbędny dla wykonania obowiązków rachunkowych i podatkowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.

 

Pliki Cookies

Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka (cookies), które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony. Umożliwi to lepsze działanie funkcjonalności dot. profilu zarejestrowanego użytkownika, jak również przedstawienie ofert oraz treści odpowiadających Twoim oczekiwaniom. Ponadto pliki cookies przyczyniają się do usprawnienia funkcjonalności strony internetowej i wykorzystywane są do celów analitycznych i statycznych (przeglądania artykułów i produktów dostępnych na stronie Administratora).Uprzejmie informujemy, iż w zakresie działalności promocyjnej i marketingowej współpracujemy z innymi podmiotami, pliki cookie mogą pochodzić również od tych podmiotów.

Prawa i obowiązki Usługodawcy

Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych danych osobowych właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzanie danych osobowych, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z obowiązującymi przepisami podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi hostingu, administracji, płatności elektronicznych, utrzymywania oraz zarządzania Sklepem Internetowym, jak również usługi w zakresie optymalizacji przekazu oraz zarządzania kampaniami promocyjnymi.

Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzanie danych osobowych Klienta podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy lub bezpośrednio Klienta usługi w zakresie niezbędnym do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym realizacji umów, w szczególności Zamówienia/Rezerwacji, rozpatrzenia reklamacji oraz korzystania z usług finansowych dostępnych w Sklepie Internetowym, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane osobowe Klientów mogą zostać powierzone w szczególności dostawcom Produktów, Bankom, Ubezpieczycielom, instytucjom finansowym i ubezpieczeniowym.

 

 • §10 Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.) oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r. nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 r. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Regulaminy archiwalne:

Regulamin obowiązujący od 02 listopada 2022r. do 31 grudnia 2022r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium